Kaskādes kontrolieris THERM TKRC

Veids:
Pasūtījuma nr.:
43797
Mērķis: Kaskādes katlu telpas
Kontrolējamo katlu skaits: līdz 4 katliem

Lai veiktu THERM apkures katlu saziņu kaskādē , saistībā ar dažādām vadības sistēmām, esam izstrādājuši paši savu kaskādes kontrolieri THERM TKRC . THERM TKRC kaskādes kontrolieris ir balstīts uz populāro THERM TKR kaskādes kontrolieri . To galvenokārt izmanto kā starpnieku saziņai starp atsevišķiem katliem kaskādē un augstākā līmeņa vadības sistēmu, piemēram, THERM VPT ,  TRONIC vai vienas zonas kontrolieri. Tomēr to ir iespējams izmantot atsevišķām lietojumprogrammām pilnīgi neatkarīgi .

 

Galvenā THERM TKRC kontrollera īpašība ir tā kompaktums , kas paredz to uzstādīšanai mazākās katlu telpās, kas sastāv ne vairāk kā no četriem katliem . Visas darbības, diagnostika un iestatījumi tiek veikti tieši no kontrollera vadības paneļa, uz kura atrodas trīsciparu ciparu displejs. Visi THERM katlu ar jāsatumst, H-jāsatumst, kondensācijas un elektriskajos boileros var tikt savienots ar kaskādes .

Cena: pēc pieprasījuma

Kondensācijas gāzes katli
 
Atmosfēras gāzes katli
 
Elektriskie katli