Garantija

SIA “Thermona Latvija ” no savas puses, atbilstoši ražotāja garantijas nosacījumiem nodrošina to, ka :

  • Prece tiek realizēta nosūtot LR normatīvajiem aktiem atbilstošus darījumu apliecinošus dokumentus, kas apliecina pirkuma faktu un realizācijas datumu, 
  • Preces sagāde tiek veikta Latvijas Thermona pārstāvniecībā, ko apliecina garantijas talons, kurā, savukārt, tiek fiksēts arī ražotāja piegādes dokumenta nummurs;
  • Garantijas talons tiek aizpildīts ar pārējiem nepieciešamajiem tirdzniecības uzņēmuma ierakstiem ;
  • Nepieciešamības gadījumā, par atsevišķu samaksu, iekārta tiek arī palaista ar mūsu speciālista palīdzību.

“Thermona  nodrošina izstrādājumu garantijas apkalpošanu atbilstoši noteiktajam garantijas termiņam un noteikumiem, kas minēti lietošanas pamācībā un garantijas talonā. Garantijas talons tiek izsniegts, iegādājoties preci. Ja garantijas termiņa laikā precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts vai nomaiņa saskaņā ar ražotāja noteikumiem.

Garantijas termiņš jebkurai precei 2 gadi,

Garantijas notikuma gadījumā, būs nepieciešams uzrādīt aizpildītu garantijas talonu Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Lejupielādes