Blansko, Čehija, bloku māja

Katlu telpas realizācija pēc atslēgšanas no centrālā siltuma avota
Izmantoto apkures katlu skaits un veidi
2 x THERM 90 KD.A
Kopējā instalētā izvade
190 kW
Katlu izmantošana
centrālā apkure, karstais ūdens
Karstā ūdens tvertnes
2 x THERM OKC 500 NTRR
Katlu telpas regulēšana
THERM VPT PSK Sludinājumi , THERM TKR
Būvniecības realizācija
2020. gads
Vieta
Blansko, Čehija