Studénka, Čehija, dzīvojamā māja

Mājas katlu telpas revitalizācija
Izmantoto apkures katlu skaits un veidi
10 x THERM 45 KD
Kopējā instalētā izvade
450 kW
Katlu izmantošana
centrālā apkure, karstais ūdens
Karstā ūdens tvertnes
Katlu telpas regulēšana
TRONIC 2008e
Būvniecības realizācija
2015. gads
Vieta
Studenka, Čehija