Zastávka, Čehija, restorāns

Katlu telpas rekonstrukcija
Izmantoto apkures katlu skaits un veidi
2 x THERM 45 KD.A
Kopējā instalētā izvade
90 kW
Katlu izmantošana
Centrālā apkure
Karstā ūdens tvertnes
Katlu telpas regulēšana
Honeywell CR 04
Būvniecības realizācija
2016. gads
Vieta
Zastávka, Čehija